قابل توجه به دوستاران بسکتبال لیگ ان بی ای هر دو یا سه روز یک بار جدول آبدیت میشه !!!

2010-2011 Conference Regular Season Standings - Streaks And Last 10
Eastern Conference
Eastern W-L CURRENT STRK HOME STRK ROAD STRK WIN STRK LOSS STRK L 10 L 10 HOME L 10 ROAD
Boston 7-2 W 1 W 4 W 1 W 5 W 1 7-2 4-0 3-2
Atlanta 6-3 L 3 L 2 L 1 W 6 W 3 6-3 2-2 4-1
Orlando 5-2 L 1 L 1 W 1 W 4 W 1 5-2 4-1 1-1
Miami 5-4 L 2 L 2 L 1 W 4 W 2 5-4 3-2 2-2
Chicago 4-3 W 2 W 2 L 2 W 2 W 2 4-3 4-1 0-2
Cleveland 4-4 L 1 L 3 W 3 W 3 W 3 4-4 1-3 3-1
Milwaukee 4-5 W 2 W 1 W 2 W 2 W 2 4-5 2-2 2-3
Indiana 3-3 W 1 W 1 L 1 W 2 W 2 3-3 2-1 1-2
New Jersey 3-5 W 1 L 3 W 1 W 2 W 5 3-5 2-3 1-2
New York 3-5 L 3 L 2 L 1 W 2 W 3 3-5 1-3 2-2
Washington 2-4 W 1 W 1 L 3 W 1 W 2 2-4 2-1 0-3
Charlotte 2-6 W 1 L 3 W 1 W 1 W 3 2-6 0-3 2-3
Detroit 2-6 L 1 W 2 L 4 W 2 W 5 2-6 2-2 0-4
Philadelphia 2-6 L 1 L 1 L 1 W 1 W 4 2-6 1-3 1-3
Toronto 1-7 L 6 L 2 L 4 W 1 W 6 1-7 1-3 0-4
Western Conference
Western W-L CURRENT STRK HOME STRK ROAD STRK WIN STRK LOSS STRK L 10 L 10 HOME L 10 ROAD
L.A. Lakers 8-1 L 1 W 6 L 1 W 8 W 1 8-1 6-0 2-1
New Orleans 7-0 W 7 W 4 W 3 W 7 - 7-0 4-0 3-0
San Antonio 6-1 W 5 W 2 W 3 W 5 W 1 6-1 3-1 3-0
Golden State 6-3 L 1 W 4 L 1 W 2 W 1 6-3 4-0 2-3
Portland 6-3 W 1 W 2 L 1 W 3 W 1 6-3 3-1 3-2
Dallas 5-2 W 2 W 1 W 3 W 2 W 1 5-2 2-2 3-0
Utah 5-3 W 3 W 2 W 2 W 3 W 2 5-3 2-1 3-2
Denver 5-4 W 1 W 2 L 2 W 2 W 2 5-4 3-1 2-3
Oklahoma City 4-3 W 1 W 1 W 1 W 2 W 2 4-3 2-2 2-1
Memphis 4-5 L 1 L 1 W 1 W 2 W 3 4-5 2-2 2-3
Phoenix 3-4 L 1 W 1 L 1 W 2 W 2 3-4 1-2 2-2
Sacramento 3-4 L 3 L 3 W 1 W 2 W 3 3-4 1-3 2-1
Minnesota 2-7 W 1 L 1 W 1 W 1 W 6 2-7 1-2 1-5
Houston 1-6 L 1 W 1 L 4 W 1 W 5 1-6 1-2 0-4
L.A. Clippers 1-8 L 4 W 1 L 5 W 1 W 4 1-8 1-3 0-5

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 آبان 1389    | توسط: سالار امیری کیا    |    | نظرات()