خودتون برید و ببینید در ادامه مطلب


BRACKET_FINAL.jpg

 

NBA Finals

Finals

Conference Finals

EASTERN CONFERENCE
CELTICS vs MAGIC
Celtics Win 4-2 | Series Matchup
84
TEAM 1 2 3 4 T
Magic 19 23 19 23 84
Celtics 30 25 27 14 96
FINAL Game Scoreboard
96
1 - BOS 92 | ORL 88 Highlights Info
2 - BOS 95 | ORL 92 Highlights Info
3 - ORL 71 | BOS 94 Highlights Info
4 - ORL 96 | BOS 92 Highlights Info
5 - BOS 92 | ORL 113 Highlights Info
6 - ORL 84 | BOS 96 Highlights Info
 
WESTERN CONFERENCE
SUNS vs LAKERS
Lakers Win 4-2 | Series Matchup
111
TEAM 1 2 3 4 T
Lakers 37 28 26 20 111
Suns 34 19 21 29 103
FINAL Game Scoreboard
103
1 - PHX 107 | LAL 128 Highlights Info
2 - PHX 112 | LAL 124 Highlights Info
3 - LAL 109 | PHX 118 Highlights Info
4 - LAL 106 | PHX 115 Highlights Info
5 - PHX 101 | LAL 103 Highlights Info
6 - LAL 111 | PHX 103 Highlights Info
 

Conference Semifinals

EASTERN CONFERENCE
CELTICS vs CAVALIERS
Celtics Win 4-2 | Series Matchup
85
TEAM 1 2 3 4 T
Cavaliers 22 27 18 18 85
Celtics 25 26 25 18 94
FINAL Game Scoreboard
94
1 - BOS 93 | CLE 101 Highlights Info
2 - BOS 104 | CLE 86 Highlights Info
3 - CLE 124 | BOS 95 Highlights Info
4 - CLE 87 | BOS 97 Highlights Info
5 - BOS 120 | CLE 88 Highlights Info
6 - CLE 85 | BOS 94 Highlights Info
 
HAWKS vs MAGIC
Magic Win 4-0 | Series Matchup
98
TEAM 1 2 3 4 T
Magic 34 19 22 23 98
Hawks 23 22 21 18 84
FINAL Game Scoreboard
84
1 - ATL 71 | ORL 114 Highlights Info
2 - ATL 98 | ORL 112 Highlights Info
3 - ORL 105 | ATL 75 Highlights Info
4 - ORL 98 | ATL 84 Highlights Info
 
WESTERN CONFERENCE
SPURS vs SUNS
Suns Win 4-0 | Series Matchup
107
TEAM 1 2 3 4 T
Suns 19 31 22 35 107
Spurs 25 22 24 30 101
FINAL Game Scoreboard
101
1 - SAS 102 | PHX 111 Highlights Info
2 - SAS 102 | PHX 110 Highlights Info
3 - PHX 110 | SAS 96 Highlights Info
4 - PHX 107 | SAS 101 Highlights Info
 
JAZZ vs LAKERS
Lakers Win 4-0 | Series Matchup
111
TEAM 1 2 3 4 T
Lakers 29 29 22 31 111
Jazz 24 17 26 29 96
FINAL Game Scoreboard
96
1 - UTA 99 | LAL 104 Highlights Info
2 - UTA 103 | LAL 111 Highlights Info
3 - LAL 111 | UTA 110 Highlights Info
4 - LAL 111 | UTA 96 Highlights Info
 

First Round

EASTERN CONFERENCE
BULLS vs CAVALIERS
Cavaliers Win 4-1 | Series Matchup
94
TEAM 1 2 3 4 T
Bulls 26 22 23 23 94
Cavaliers 27 28 18 23 96
FINAL Game Scoreboard
96
1 - CHI 83 | CLE 96 Highlights Info
2 - CHI 102 | CLE 112 Highlights Info
3 - CLE 106 | CHI 108 Highlights Info
4 - CLE 121 | CHI 98 Highlights Info
5 - CHI 94 | CLE 96 Highlights Info
 
BOBCATS vs MAGIC
Magic Win 4-0 | Series Matchup
99
TEAM 1 2 3 4 T
Magic 23 20 28 28 99
Bobcats 25 20 23 22 90
FINAL Game Scoreboard
90
1 - CHA 89 | ORL 98 Highlights Info
2 - CHA 77 | ORL 92 Highlights Info
3 - ORL 90 | CHA 86 Highlights Info
4 - ORL 99 | CHA 90 Highlights Info
 
BUCKS vs HAWKS
Hawks Win 4-3 | Series Matchup
74
TEAM 1 2 3 4 T
Bucks 13 27 20 14 74
Hawks 20 33 20 22 95
FINAL Game Scoreboard
95
1 - MIL 92 | ATL 102 Highlights Info
2 - MIL 86 | ATL 96 Highlights Info
3 - ATL 89 | MIL 107 Highlights Info
4 - ATL 104 | MIL 111 Highlights Info
5 - MIL 91 | ATL 87 Highlights Info
6 - ATL 83 | MIL 69 Highlights Info
7 - MIL 74 | ATL 95 Highlights Info
 
HEAT vs CELTICS
Celtics Win 4-1 | Series Matchup
86
TEAM 1 2 3 4 T
Heat 21 17 27 21 86
Celtics 29 19 23 25 96
FINAL Game Scoreboard
96
1 - MIA 76 | BOS 85 Highlights Info
2 - MIA 77 | BOS 106 Highlights Info
3 - BOS 100 | MIA 98 Highlights Info
4 - BOS 92 | MIA 101 Highlights Info
5 - MIA 86 | BOS 96 Highlights Info
 
WESTERN CONFERENCE
THUNDER vs LAKERS
Lakers Win 4-2 | Series Matchup
95
TEAM 1 2 3 4 T
Lakers 26 27 23 19 95
Thunder 27 20 26 21 94
FINAL Game Scoreboard
94
1 - OKC 79 | LAL 87 Highlights Info
2 - OKC 92 | LAL 95 Highlights Info
3 - LAL 96 | OKC 101 Highlights Info
4 - LAL 89 | OKC 110 Highlights Info
5 - OKC 87 | LAL 111 Highlights Info
6 - LAL 95 | OKC 94 Highlights Info
 
SPURS vs MAVERICKS
Spurs Win 4-2 | Series Matchup
87
TEAM 1 2 3 4 T
Mavericks 8 26 29 24 87
Spurs 22 25 23 27 97
FINAL Game Scoreboard
97
1 - SAS 94 | DAL 100 Highlights Info
2 - SAS 102 | DAL 88 Highlights Info
3 - DAL 90 | SAS 94 Highlights Info
4 - DAL 89 | SAS 92 Highlights Info
5 - SAS 81 | DAL 103 Highlights Info
6 - DAL 87 | SAS 97 Highlights Info
 
TRAIL BLAZERS vs SUNS
Suns Win 4-2 | Series Matchup
99
TEAM 1 2 3 4 T
Suns 24 29 21 25 99
Trail Blazers 17 24 24 25 90
FINAL Game Scoreboard
90
1 - POR 105 | PHX 100 Highlights Info
2 - POR 90 | PHX 119 Highlights Info
3 - PHX 108 | POR 89 Highlights Info
4 - PHX 87 | POR 96 Highlights Info
5 - POR 88 | PHX 107 Highlights Info
6 - PHX 99 | POR 90 Highlights Info
 
JAZZ vs NUGGETS
Jazz Win 4-2 | Series Matchup
104
TEAM 1 2 3 4 T
Nuggets 23 31 26 24 104
Jazz 32 24 27 29 112
FINAL Game Scoreboard
112
1 - UTA 113 | DEN 126 Highlights Info
2 - UTA 114 | DEN 111 Highlights Info
3 - DEN 93 | UTA 105 Highlights Info
4 - DEN 106 | UTA 117 Highlights Info
5 - UTA 102 | DEN 116 Highlights Info
6 - DEN 104 | UTA 112 Highlights Info
 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 25 مهر 1389    | توسط: سالار امیری کیا    |    | نظرات()